banner quạt hút công nghiệp

QUẠT VUÔNG CÔNG NGHIỆP

quạt thông gió vuông công nghiệpquạt thông gió vuông công nghiệp

DTH – SHRV – 400

Cao cấp

400x400x300mm
Giá: 2,100,000

Xem chi tiết

SHRV – 400

Thông thường

400x400x300mm
Giá: 1,820,000

Xem chi tiết

Video Giới Thiệu Quy Mô Sản Xuất Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp

QUẠT TRÒN TẢN NHIỆT

quạt thông gió tròn tản nhiệtquạt thông gió tròn tản nhiệt

DTH-SLHCV-25

Cao cấp

32x32x27cm
Giá: 1,020,000

Xem chi tiết

SLHCV-25

Thông thường

32x32x27cm
Giá: 765,000

Xem chi tiết

Video Giới Thiệu Quy Mô Sản Xuất Quạt Thông Gió Tròn Tản Nhiệt

TẤM LÀM MÁT COOLING PAD

Tấm làm mát cooling padTấm làm mát cooling pad

DTH 120

Cao cấp

1500x600x150mm
Giá: 510,000

Xem chi tiết

Cooling Pad 120

Thông thường

1500x600x150mm
Giá: 445,000

Xem chi tiết

Video giới thiệu quy trình sản xuất tấm làm mát Cooling Pad

CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, UY TÍN LỚN NHẤT VIỆT NAM