5 bài tập phay CNC cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Với những người mới bắt đầu học lập trình máy phay CNC, bên cạnh việc nắm rõ cấu tạo và phương pháp vận hành máy thì cần thực hành lập trình trên máy để ứng dụng thực tế. Sau đây ATC Machinery sẽ đưa ra 5 bài tập phay CNC cơ bản có lời giải dành cho người mới bắt đầu để các bạn tham khảo. 

Bài tập phay CNC số 1: Phay biên dạng ngoài

Phay biên dạng ngoài là bài tập phay CNC cơ bản mà bất cứ lập trình viên nào khi bắt đầu đều phải thực hành.

Người vận hành trước tiên cần sử dụng dao phay ngón (đường kính 10mm) để phay biên dạng ngoài của chi tiết. Quan sát hình bên dưới các bạn có thể thấy cấu trúc chương trình chính gồm các giá trị: Tên chương trình, lệnh gọi dao T1, mã lệnh thay dao tự động M6, lệnh gọi tốc độ gia công G54.

Ở vị trí vào dao đầu tiên, chúng ta sẽ cho dao cách cạnh bên của chi tiết có giá trị là bằng 5 theo phương X và bằng 10 theo phương Y. Tiếp đến là mã lệnh kích hoạt trục chính quay với tốc độ 3000 vòng/ phút và M3 tương đương với trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ. G43 là mã lệnh bù trừ chiều dài dao dương.

Trong chương trình chính, ở câu lệnh tiếp theo chúng ta sẽ gọi chương trình con vì trong quá trình phay biên dạng cho chi tiết cần phải chia ra nhiều lát cắt. Do đó, chúng ta phải lập trình bằng chương trình con để copy biên dạng chạy dao xuống với số lần theo mong muốn.

(Mô tả dòng chương trình phay biên dạng ngoài)

Như hình trên, chúng ta sẽ lập trình chương trình con với tọa độ tương đối. Các đường chạy dao tiếp theo được lập trình tương tự như trên hình để được đường chạy dao như ô bên phải của phần mềm Cimco.

(Mô phỏng quá trình gia công)

Sau đó chúng ta sử dụng phần mềm SSCNC để mô phỏng quá trình gia công như hình trên thì cần tiến hành gia công xong vùng biên dạng ngoài cho chi tiết.

Bài tập phay CNC số 02: Khoan lỗ định tâm

Với bài tập phay CNC này, theo dõi bản vẽ bên dưới ta sẽ thấy có 4 hốc tròn ở 4 vị trí khác nhau và 1 hốc hình tứ giác ở tâm chi tiết. Vì ta sẽ dùng dao phay ngón để gia công 4 hốc tròn này nên phải khoan định tâm trước 4 vị trí tâm lỗ để việc gia công hốc tròn ở phía sau dễ dàng hơn.

(Mô tả dòng chương trình khoan định tâm)

Để khoan định tâm thì sử dụng chu trình khoan mồi G81 và cấu trúc lệnh như trên hình gồm có giá trị X và Y là tọa độ tâm lỗ khoan, Z là chiều sâu khoan mồi, F là tốc độ tiến dao và R là cao độ an toàn mũi khoan rút lên sau mỗi lỗ khoan. Sau đó tiếp tục khai báo vị trí của các lỗ tiếp theo như trên hình.

(Hình ảnh mô phỏng quá trình khoan định tâm)

Bài tập phay CNC số 03: Phay hốc tròn

Ở bài tập phay CNC này, quan sát hình bên dưới, ở phần cấu trúc chương trình sẽ sử dụng dao T3 để gia công 4 hốc tròn và lập trình với chương trình con.

Ở phần chương trình chính ta sẽ gọi lại chương trình con (07772) 4 lần cho 4 hốc tròn. Ở phần chương trình con phía dưới sẽ khai báo chiều sâu mỗi lần xuống Z bằng -2mm nên ở chương trình chính sẽ thiết lập giá trị lập lại chương trình con là 5 cho đủ chiều sâu yêu cầu của lỗ là -10mm.

(Mô tả dòng chương trình phay hốc tròn)

Tiếp theo ta sẽ mô phỏng quá trình gia công bằng phần mềm SSCNC và sau đó sử dụng dao có đường kính 10mm để thực hiện quá trình phay hốc tròn.

(Mô phỏng quá trình phay hốc tròn)

>> Tham khảo các loại máy phay CNC tại đây: https://atcmachinery.com/may-phay-cnc/

Bài tập phay CNC số 04: Phay tấm ML

Yêu cầu của bài tập lập trình phay CNC có lời giải – Phay tấm ML như sau:

  • Tấm bản vẽ được sản xuất như một phôi riêng lẻ trên máy phay đứng CNC.
  • Trống được làm bằng AlMg1 có kích thước là 100 x 100 x 50 mm.
  • Chuẩn bị sản xuất trên MTS – Simulator.
  • Xác định điểm Zero rồi lập kế hoạch trình tự hoạt động, vạch ra bố cục quy trình và biểu mẫu thiết lập.
  • Thực hiện kiểm tra và hiệu chỉnh chương trình.
  • Cấu hình
  • Máy MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400×0450
  • Điều khiển FANUC 21i
  • Kích thước X + 100.000 Y + 100.000 Z + 050.000
  • Vị trí X + 200.000 Y + 150.000
  • Góc trên bên trái phía trước của phôi là: X + 200.000 Y + 150.000 Z + 120.000
  • Vật liệu “AlMg1 :: Nhôm”

(Bài tập phay CNC cơ bản – Phay tấm ML)

Chương trình phay CNC như sau:

$G54

%

O10

N0010 G91 G28 Z0.

N0012 G91 G28 X0. Y0.

N0014 G54 G98 G40 G80 G49 G90

N0016 G54

N0018 G90

N0020 G97

N0022 T6 M6

N0024 S2800 M3

N0026 G0 G43 Z50. H6

N0028 G0 X10. Y10.

N0030 G0 Z2.

N0032 G1 Z-3. F40 M7

N0034 G0 Z2.

N0036 G0 X90.

N0038 G1 Z-3.

N0040 G0 Z2.

N0042 G0 Y90.

N0044 G1 Z-3.

N0046 G0 Z2.

N0048 G0 X10.

N0050 G1 Z-3.

N0052 G0 Z2.

N0054 G0 Z100.

N0056 M5

N0058 M9

N0060 T3 M6

N0062 S1800 M3

N0064 G0 G43 Z50. H3

N0066 G0 Y10.

N0068 G0 Z2.

N0070 G1 Z-15. F100 M7

N0072 G0 Z2.

N0074 G0 X90.

N0076 G1 Z-15.

N0078 G0 Z2.

N0080 G0 Y90.

N0082 G1 Z-15.

N0084 G0 Z2.

N0086 G0 X10.

N0088 G1 Z-15.

N0090 G0 Z2.

N0092 G0 Z100.

N0094 M5

N0096 M9

N0098 T2 M6

N0100 S2000 M3

N0102 G0 G43 Z50. H2

N0104 G0 X22.5 Y27.5

N0106 G0 Z2.

N0108 G1 Z-3. F120 M7

N0110 G1 Y65. F160

N0112 G1 X34.129 Y51.141

N0114 G1 X45.757 Y65.

N0116 G1 Y27.5

N0118 G0 Z2.

N0120 G0 X80.

N0122 G1 Z-3.

N0124 G1 X58.757

N0126 G1 Y65.

N0128 G0 Z2.

N0130 G0 Z100.

N0132 M5

N0134 M9

N0136 G0 X150. Y150.

N0138 M5

N0140 M30

%

Bài tập phay CNC số 05: Phay đồ gá

Yêu cầu của bài tập lập trình phay CNC có lời giải – Phay đồ gá như sau:

  • Đồ gá trên bản vẽ được sản xuất trên máy phay đứng CNC từ phôi AlMg1 với kích thước 100 x 100 x 50 mm.
  • Chuẩn bị sản xuất trên mô phỏng MTS CNC, sau đó lập sơ đồ quy trình và thiết lập.
  • Sử dụng các lệnh G00 và G01.
  • Cấu hình
  • Máy MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400×0450
  • Điều khiển FANUC 21I

(Bài tập phay CNC cơ bản – Phay đồ gá)

Chương trình phay CNC – Phay đồ gá như sau:

$G54

%

O1

N0010 G91 G28 Z0.

N0012 G91 G28 X0. Y0.

N0014 G54 G98 G40 G80 G49 G90

N0016 G54

N0018 G90

N0020 G97

N0022 T6 M6

N0024 S2800 M3

N0026 G0 G43 Z50. H6

N0028 G0 X10. Y10.

N0030 G0 Z2.

N0032 G1 Z-2. F40 M7

N0034 G0 Z2.

N0036 G0 Y50.

N0038 G1 Z-2.

N0040 G0 Z2.

N0042 G0 Y90.

N0044 G1 Z-2.

N0046 G0 Z2.

N0048 G0 X90.

N0050 G1 Z-2.

N0052 G0 Z2.

N0054 G0 Y50.

N0056 G1 Z-2.

N0058 G0 Z2.

N0060 G0 Y10.

N0062 G1 Z-2.

N0064 G0 Z2.

N0066 G0 Z100.

N0068 M5

N0070 M9

N0072 T3 M6

N0074 S1800 M3

N0076 G0 G43 Z50. H3

N0078 G0 X10.

N0080 G0 Z2.

N0082 G1 Z-15. F80 M7

N0084 G0 Z2.

N0086 G0 Y50.

N0088 G1 Z-15.

N0090 G0 Z2.

N0092 G0 Y90.

N0094 G1 Z-15.

N0096 G0 Z2.

N0098 G0 X90.

N0100 G1 Z-15.

N0102 G0 Z2.

N0104 G0 Y50.

N0106 G1 Z-15.

N0108 G0 Z2.

N0110 G0 Y10.

N0112 G1 Z-15.

N0114 G0 Z2.

N0116 G0 Z100.

N0118 M5

N0120 M9

N0122 G0 X150. Y150.

N0124 M5

N0126 M30

%

Trên đây là 5 bài tập phay CNC có lời giải dành cho người mới bắt đầu học lập trình·CNC. Những kiến thức này sẽ giúp bạn vận hành máy phay CNC một cách dễ dàng, nhanh chóng và sử dụng thành thạo sau một khoảng thời gian thực hành. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của ATC Machinery, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo thông tin dưới đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG CỤ ATC

– Địa chỉ: 

  • HCM: 55/4E Tiền Lân 1, Bà Điểm, Hóc Môn
  • Bình Dương: Số 11, Đường D6, KDC Đông An, kp Đồng An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An
  • Hà Nội: Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh

– Hotline: 

  • Tư vấn bán hàng: 0902 419 483
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0911 122 122

– Website: https://atcmachinery.com – Fanpage: https://www.facebook.com/atcmachinery/

Mời bạn đánh giá
Gọi điện thoại
0967.899.132
Chat Zalo